regulamin pracowni

chcemy abyście czuli się w pracowni bardzo dobrze i swobodnie,  a co najważniejsze bezpiecznie.

w związku z tym, prosimy wszystkich użytkowników pracowni o zapoznanie się z poniższym regulaminem pracowni.

1.  Marta Barańska Pracownia (mebel)²

os. Złota Podkowa 21/7

31-352 Kraków

NIP: 6611900345

2.  w trakcie korzystania z pracowni prace mogą być wykonywane tylko przy stanowiskach wskazanych przez osobę nadzorującą pracownię.

3.  do dyspozycji użytkowników pracowni są narzędzia i elektronarzędzia znajdujące się tylko i wyłącznie na stanowiskach warsztatowych. użytkownik przynosi we własnym zakresie klej, papier ścierny, lakier, wosk, farbę itp.

UWAGA!

przy pracy z narzędziami i elektronarzędziami należy zachować szczególną ostrożność i obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania modyfikacji dostępnego sprzętu.

4.  użytkownicy pracowni obowiązkowo korzystają z okularów ochronnych, masek przeciwpyłowych, stoperów i innych zabezpieczeń niezbędnych do wykonywanej pracy.

5.  przed przystąpieniem do pracy należy związać włosy, sprawdzić czy nie posiadamy luźnych elementów ubioru, które mogą zostać wciągnięte przez maszyny przy pracy.

6.  wymiana osprzętu w elektronarzędziach odbywa się zawsze po odłączeniu źródła zasilania.

7.  po zakończonej pracy z elektronarzędziami zawsze odłączamy je od źródła zasilania.

8.  użytkownicy pracowni zobowiązani są do korzystania z narzędzi oraz elektronarzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

9.  uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób nadzorujących.

10. pracownia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób nadzorujących.

11. użytkownicy pracowni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań, dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń osób nadzorujących w czasie przebywania w pracowni.

 

ogromnie prosimy i dziękujemy z góry  za przestrzeganie regulaminu pracowni!

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO!